پکیچ گردشگری

بطور کلی پکیچ های مسافرتی در برگیرنده ترکیب اجزاء مختلف از فرایند سفر در قالب یک تور بوده که بر مبنای قوانین مسافرت و گردشگری در هر کشور و یا با تاسی به  قوانین بین الملی تعریف و تبیین می شود. در این بین دستورالعمل هاي پکیج های مسافرتی جامعه اروپايي در 13 ژوئن 1990 با هدف حمايت از بيشتر مسافران در گردشگری منتشر شد. اين شروط متضمن قوانين بريتانيا به صورت طرح سفری ، تورهاي مسافرتي و قوانين تورهاي مسافرتي در 23 دسامبر 1992 مي باشد. این دستور العمل در برگیرنده شرایط و ضوابط پکیچ های مسافرتی بوده که در شناخت کلیات آن می توان درقالب پاسخ به سوال های کلی مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد.

1 ـ اين قوانين براي چه كساني اجرا مي شود؟ اين قوانين براي كساني است كه تسهيلات طرح های گردشگری و مسافرتي را براي شخص فراهم مي كنند، كه طرح ها و فروش ها را ترتيب مي دهد يا به صورت مستقيم يا از طريق خرده فروش پيشنهاد فروش مي كند جز در سفرهاي گاه و بي گاه. تعريفي از سفرهاي گاه و بي گاه داده نشده است ، اما يك راهنمايي كلي وجود دارد كه مي گويد اين اصطلاح با قاعده و تعدد در ارتباط است. توجه كنيد كه هيچ تمايزي بين كسي كه سفرها را بر مبناي تجاري ترتيب مي دهد با كسي كه بر مبناي سفر داوطلبانه سازماندهي مي كند وجود ندارد.

2 ـ چه زماني يك پکیج ايجاد مي شود؟ طبق قوانين ،يك پکیج به معناي از پيش برنامه ريزي نمودن مجموعه دو عامل زير است : حمل و نقل ، اتاق و غذا يا ديگر خدمات گردشگری نه به صورت اضافي كه جهت حمل و نقل يا فراهم کردن اتاق و غذا و در نظر گرفتن براي بخش چشمگيري از پکیج (براي مثال هزينه ورودي موزه ، بليت تئاتر ، يا گشت با راهنما) ، در نظر می گیرند  يا هزينه كلي را تقاضا مي كنند در زماني كه گشت و گذار بيشتر از 24 ساعت طول مي كشد. براي مثال ، اگر هتلي براي مهمانانش اتوبوس رايگان از ايستگاه قطار تا هتل قرار دهد، اين جزء خدمات حمل و نقل وگردشگری محسوب نمي شود، اما برنامه بازديد ها شامل اين قضيه مي شود. وقتي تسهيلاتي براي همه موجود است(براي مثال استخر شناي هتل) ٬ پس این پکیج در ارتباط با برنامه اتاق و غذاي مسافران نيست. اما اگر تسهيلات محدود به كساني باشد كه از قبل رزرو كردند يا از قبل پول پرداخته اند(براي مثال ، استفاده از زمين گلف محلي)، اين جزء خدمات گردشگری است و سازماندهنده سفر اين مورد را جزء پکیج گردشگری قرار مي دهد.

3 ـ  خدمات گردشگری به چه صورتي است؟  تمام خدمات ، خدمات گردشگری نيستند. براي مثال، خدمات كنفرانس جزء خدمات گردشگری محسوب نمي شود، بنابراين مجموعه خدمات كنفرانس و اتاق و غذا منجر به ايجاد پکیج نمي شود. اما اگر كنفرانس شامل بخش چشمگيري از خدمات گردشگری باشد(بازديد جاهاي ديدني) در نتيجه پکیج گردشگری بايد ايجاد شود. خدمات آموزشي جزء خدمات گردشگری نيست، اين خدمات شامل مشاهداتي جهت كسب مدرك تحصيلي شخصي است. پکیج هاي سفرهاي آموزشي يا تجاري كه هر دو نياز به حمل و نقل و اتاق و غذا دارند، به طور كلي در محدوده ی قوانين سفري قرار مي گيرند. با وجود اين ،آن دسته از پکیج هاي آموزشي كه براي يك واحد آموزشي ترتيب داده مي شوند(براي مثال سفر زمين شناسي) به طور بعید به صورت معاني نرمال است و در حوزه قوانين قرار نمي گيرد.

- تعريف «پکیج گردشگری» (ماده 1/2 از حكم قانوني 95/111) در زير آمده است :

اهداف پکیج هاي گردشگری شامل سفرها ، تعطيلات و گشتهاي دوره اي است ،كه نتيجه از پيش برنامه ريزي كردن مجموعه دو عنصر متعاقب است ، فروش يا عرضه در يك سطح وسيع ، بيشتر از 24 ساعت ، حداقل يك شب :

الف) حمل و نقل

ب) جا و غذا

ج) خدمات گردشگری كه بخش مهمي از « پكيج گردشگری» است .

قوانين كلي پکیج گردشگری :

1. مقدمه . مفهوم پکیج توریستی

2. منابع قانوني

3. اطلاعات فني

4. رزرو كردن

5. پرداخت ها

6. قيمت

7. انصراف خريدار بدون پرداخت خسارت

8 . انصراف پیش از حركت

9. تغيير يا لغو

10. تغيير بعد از حركت

11. تغيير رزرو

12. تعهدات شركت كننده ها

13. طبقه بندي هتل

14. مسئوليت پذيري

15. محدوديتهاي خسارت

16. الزام مشاركت

17. شكايات و اخطارها

18. بيمه

19. هزينه ضمانت

20. جايگاه حدود اختيارات قانوني / بند حكميت

آمار سایت آژانس فرزانگان

438399
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید این هفته
بازدید این ماه
بازدید ماه اخیر
کل بازدید
99
180
500
436956
2962
2467
438399

آی پی شما: 34.228.42.25